Co se bude dít když se stanu spolužadatelem aneb co vše to pro mě znamená

Pro spolužadatele platí v podstatě stejná pravidla jako pro samotného žadatele. Jako první a nejdůležitější pravidlo je že spolužadatel musí být starší 18ti let. Pokud jste vy právě na pozici spolužadatele, banka na vás jakožto na osobu bude nahlížet úplně stejně jako na hlavního žadatele. Vy jakožto spolužadatel tedy musíte splňovat úplně stejné podmínky, jako jsou podmínky pro žadatele. Jak už bylo uvedeno výše nejdůležitější a také první podmínkou je že spolužadatel musí být osoba zletilá a právní způsobilosti. Jako druhá podmínka je že spolužadatel musí mít doklad o doložení pravidelného příjmu, v žádném případě nesmí mít spolužadatel žádný dluh (např. na sociálním nebo zdravotním) pokud však dluh máte, nemůžete se vydávat za spolužadatele. Jakmile přijde čas na samotné posuzování vaší (jakožto spolužadatele) žádosti o hypoteční úvěr, bude banka sledovat především vaše výdaje ať už pojištění nebo třeba jenom výživné, ale taká budou sledovat v případě že by jste měly jakoukoliv půjčku či úvěr, zda vše platíte tak jak máte.

Schůzka (žadatele a spolužadatele s hypotečním poradcem)

Určitě se teď každý ptát proč se vlastně žádá o hypotéku ve dvou, neboli proč podávají žádost o hypoteční úvěr dvě osoby. A to si právě teď vysvětlíme. Pokud žadatel nemá dostatečný pravidelný příjem nebo nemá příjem vůbec, žadatel může přizvat další osobu a tou je právě spolužadatel, po přizvání se spojí (sečtou) příjmy obou dvou stran a poté banka může úplně bez problémů nabídnout či schválit vyšší částku daného hypotečního úvěru. Banky jako takové preferují právě hypotéky o které žádají dvě osoby už jenom z toho důvodu že je pro ně celý proces bezpečnější už co se týče samotného splácení daného úvěru. Protože pokud se stane že vypadne příjem jednoho ze žadatelů, stále je tu příjem té druhé osoby, ze kterého se dá úvěr bez problémů splácet.

Americká hypotéka je především od ostatních bankovních společností velice tolerantní, pokud by se přišlo nebo dokonce našlo v registru že se u splácení jedné nebo druhé osoby vyskytlo opožděné zaplacení či opožděně zaslaná splátka předchozí půjčky či úvěru, U Americké hypotéky vám to budou tolerovat a nebudou s tím mít problém. Samozřejmě je důležité aby jste si vše před samotným podání žádosti, prostudovali opravdu do detailů.

Hypotéka

Jako u každé půjčky či úvěru tak i k samotné žádosti budete muset předložit doklady jak žadatele tak i spolužadatele o hypotéku americkahypoteka.cz doklad totožnosti jedné i druhé osoby, dále je také předložit doklad o pravidelném příjmu obou stran.

Pokud žádáte o hypoteční úvěr nikdy nesmíte přesáhnout limit 4 lidí, z toho plyne že u žádosti o hypoteční úvěr mohou být až 4 osoby. Jedna jakožto hlavní žadatel a další tři jakožto spolužadatelé.