Kanalizační poklopy ukrývají pod Prahou neuvěřitelně složitý podzemní labyrint

Názory na pošlapávání kanálů se různí, z některých úst můžete zaslechnout naopak názor pověrčivý, že šlápoty na kanalizačním poklopu nosí smůlu, ovšem jisté je, že právě stojíte nad uzavřeným otvorem do složitého komplexu podzemních šachet, které se zejména ve velkých městech podobají matoucímu bludišti.
Bez kanalizace bychom si život nedokázali představit. Kdybychom ji neměli, žili bychom podobně, jako ve středověku, a s největší pravděpodobností by se mezi lidmi šířily desítky obávaných infekčních chorob.
zrezivělý poklop.jpg

Ve srovnání se stářím města je pražská kanalizace velmi mladá

Nejrozsáhlejší síť podzemních prostor na našem území naleznete pochopitelně v Praze. Co je však jen stěží pochopitelné, je fakt, že historie pražských budov přesahuje tisíc let, zatímco pražský kanalizační systém teprve jedno sto let. Dá se tedy směle říci, že teprve od roku 1906 žila Praha civilizovaným životem. Do té doby bylo docela běžné při průchodu dlážděnými ulicemi potkávat hromádky hnoje a skládky fekálií. Městské ulice v té době navíc nikdo nečistil. Postaral se o to vždy pouze déšť, který odplavoval nečistoty jen částečně, a to z kamenných odtokových korýtek.
Představa je to dosti nechutná, zvlášť když si uvědomíme nebezpečí šíření úplavice, tyfu, a moru. Ovšem teprve průmyslová revoluce nutila lidstvo vážně uvažovat nejen o pohodlí, ale i o bezpečném životě ve velkoměstech.
První moderní kanalizační síť vznikala v Praze od roku 1884. Tehdy byl vypsán konkurz na realizaci projektu a jeho konečnou podobu schválila městská radnice až v roce 1893. Tehdejší řešení se však ukázalo natolik technicky propracované, že se z větší části využívá dodnes. Vítězný projekt vypracoval W. H. Lindley z německého Frankfurtu. Kanalizace navazovala na čistírnu odpadních vod ve čtvrti Bubeneč, která byla uvedena do provozu v roce 1906.
kulaté poklopy vstupních šachet.jpg

Tisíce kilometrů podzemních tunelů pod Prahou

V současné době se pod úrovní zemského povrchu v našem hlavním městě nachází zhruba 4300 km stok a přípojek, více než 100 tisíc šachet, a 140 odlehčovacích komor. Za rok tudy proteče přibližně 127 milionů kubíků odpadní vody. O pečlivé monitorování stavu podzemních vod a technického stavu podzemí se stará společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s.