Nezařazené 0 comments

Wi-Fi může být placená, nebo free

Také se řadíte k těm, co využívají Free Wi-Fi zóny? Máme jich v republice několik desítek tisíc, v každém větším městě jsou minimálně tři. Nejčastěji se jedná o infocentra nebo veřejné knihovny a firmy je rozmísťují s cíleným záměrem přilákat zákazníky. Bývají přirozenou součástí nákupních center, ale prozatím se tento trend nestal pravidlem úplně všude. Stále jsou ve většině obcí tzv. hluchá místa, souvisí to pochopitelně s tržní ekonomikou, neboť připojování k Internetu je služba jako každá jiná, a tudíž vyžaduje provozní náklady.
bezdrátový signál
Vývoj rychlosti připojení se dosud nezastavil, přitom ceny zůstávají na stabilních hodnotách. Prozatím měsíční tarify příliš neklesly a pro některé z nás jsou stále částkou neúměrně vysokou, podobně jako kritizované předražené tarify mobilních operátorů.
Tržní mechanismus však přináší i své stinné stránky, a jednou z nich je zvýšená kriminalita. Zkrátka, kde firmy a jednotlivci prosperují a bohatnou, tam vzniká příležitost pro trestnou činnost. Naprosto logicky se lupič nebude chystat na lup do polorozpadlé ruiny venkovského stavení, ale půjde za jistým ziskem.

Neobvyklé vloupání do cizího domu

Ne každý lupič je však motivován hmotným profitem. V jednom moravském městě došlo před několika měsíci k trestnému činu se zajímavým podtextem. Dvěma mladým lidem se tu podařilo nepozorovaně vstoupit do bytového domu a strávit „veselý podvečer“ v jednom z mezipater. Jejich přítomnost však neunikla zvědavé majitelce jednoho z bytů a přivolala městské strážníky.
stříbrný mobil
Počínání nezvaných hostů bylo však neobvyklé. Nepřišli vykrádat byt, ani sklepy, dokonce ani krást boty, které mnozí z nás odkládají před práh svého bytu, ale využívali přístup na nezabezpečenou bezdrátovou síť, co po domě šířil jeden z routerů. 
Tomuto přečinu lze snadno zabránit zabezpečením připojení formou silného hesla, anebo by bylo řešením zajistit pro celé území Evropské unie vysokorychlostní internet zdarma –  s tím však počítat nelze a tak prozatím nezbývá nic jiného, než tuto zpoplatněnou službu chránit heslem.