Češi = největší ateisté na světě

Česká republika je považována ze „nejateistější” zemi na světě. To znamená, že nevěříme v Boha, nenavštěvujeme kostely, nehlásíme se k žádné církvi nebo náboženskému směru, nenavštěvujeme kostely, nedodržujeme přísné církevní podmínky a zásady, a ani se nemodlíme. Průzkumy ukazují, že největší problém je hlavně u mladých, u nichž se 91 % hlásí k tomuto směru. V průměru je to asi 39% populace celé České republiky. (Situace ale nebude asi tak horká, protože tradiční křesťanské tradice jako jsou třeba Velikonoce nebo Vánoce, dodržuje většina domácností).
Interiér kostela
Problémem je ale už jen samotná specifikace pojmu ateista. Někteří lidé totiž můžou myslet, že nevěří v tradiční představu boha, jaká je uváděna v bibli, nikoli úplnou nevíru. Bůh je totiž v náboženství vykládán jako všemocný stvořitel, který na nás dohlíží, zda nekonáme hříchy a pokud ano, sešle na nás zasloužený trest. Důvodem odchylování se od této představy a víry je několik. U některých lidí je problémem právě církev, které lidé v dnešní době, a po mnohých zkušenostech, opravdu nevěří a zastávají názor, že přece žádná církev není potřebná k tomu, aby nám říkala, v co máme věřit.
Ježíš Kristus
V naší době, kdy je vše digitalizováno a moc přebírají technologie, moc místa pro víru ani nezbývá, protože jsme si zvykli na to, mít o všem důkaz. Pravdou také je, že se víra nenosí. Jednoduše vyšla z módy. Dalším faktorem mohou být věci, které kolem sebe pozorujeme. Díváme se na to, kolik je okolo nás zla a jaké špatnosti se dějí a při tom se nic neděje. To vede velké množství osob k úvaze, že kdyby Bůh existoval, napravil by vše k lepšímu a byli by všichni na zemi spokojeni. Od víry v Boha se také odchylují lidé, kteří byli nějakým způsobem zklamáni a domnívají se tak, že vůči nim byla spáchána nepravost. Mohlo se jednat o úmrtí někoho blízkého či o nevyslyšení jejich proseb například o novém autu, jež bude stát před jejich vchodem, jen co se probudí.
Modlící se člověk
Dle psychologů ale není možné, aby člověk byl úplným ateistou a vůbec v nic nevěřil. Je jedno ať se jedná o zákonitosti karmy, anděly či jen dobrou a špatnou energii a její proudění.